Uncategorized

انواع تعاریف فشار

انواع تعاریف فشار

فشار گیج و فشار مطلق دو نوع اصلیِ تعاریف فشار هستند. خلاء نیز اگر چه یک فشار گیج منفی است گاهی اوقات خود به عنوان یک نوع تعریف فشار در نظر گرفته می شود. از موارد دیگر تعاریف فشار می توان مواردی چون فشار بارومتریک و فشار تفاضلی نام برد که فشار بارومتریک یک فشار مطلق اتمسفر است و فشار تفاضلی، از اختلاف میان دو فشار مختلف به دست می‌آید در ادامه نگاهی گذرا به هر یک از این موارد خواهیم داشت.

فشار گیج

فشار گیج از رایج ترین انواع تعاریف فشار مورد استفاده است. فشار گیج از مقایسه‌ی فشار اندازه گیری شده نسبت به فشار اتمسفر به دست می آید و نشان دهنده‌ی این است که فشار اندازه‌گیری شده چقدر از فشار اتمسفر بالاتر یا  پایین‌تر است.

فشار مطلق

فشار مطلق فشاری است که با خلاء مطلق مقایسه می شود، بنابراین این فشار از اختلاف میان فشار اندازه‌گیری شده و خلاء مطلق به دست می آید. خلاء مطلق حالتی است که در آن هیچ ملکول هوایی وجود نداشته باشد، بنابراین هیچ فشاری هم وجود ندارد.

فشار خلاء

فشار خلاء یک فشار (گیج) است که پایین‌تر از فشار اتمسفر قرار دارد. فشار خلاء، با فشار اتمسفر فعلی مقایسه و اغلب به عنوان فشار گیج منفی نشان داده می‌شود.

فشار تفاضلی

فشار تفاضلی، همان طور که از نامش مشخص است، اختلاف فشارِ به دست آمده از دو فشارِ متفاوت است. بسته به اینکه کدام یک از دو فشار بیشتر باشد، مقدار به دست آمده می تواند مثبت، منفی یا صفر باشد.

فشار بارومتریک

فشار بارومتریک، فشارِ مطلقِ اتمسفر در یک مکان مشخص است. مقدار نامی آن برابر با 101,325 Pa مطلق است. فشار بارومتریک به شرایط آب و هوا، موقعیت و ارتفاع  بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *