وبلاگ

انواع ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه‌گیری

جهت هماهنگی و مطابقت کیفیت گاز موجود در خطوط لوله با شرایط گاز مورد نیاز مصرف کننده گاز، نیاز به سیستم های تقلیل فشار گاز می باشد. این مشخصات شامل مقدار جریان گاز، مقدار فشار و میزان درجه حرارت گاز می باشد که باید به طور خودکار کنترل و ثبت گردد.

انواع ایستگاه های تقلیل فشار:

ایستگاه های تقلیل فشار برون شهری (CGS)

ایستگاه های CGS، ایستگاه هایی می باشند که در ابتدای ورودی شهرها به منظور تقلیل فشار گاز خطوط انتقال اصلی و فرعی از فشار بالا به فشار متوسط نصب گردیده‌اند. گاز توسط خطوط لوله‌ی انتقال با فشار 400-1000 psig  وارد ایستگاه های CGS می گردد. در ایستگاه های CGS در برخی موارد طی یک مرحله از فشار 1000 psig به فشار 250 psig می رسد و در مواردی طی دو مرحله ابتدا از فشار 1000 psig به فشار 400 psig و سپس از فشار 400 psig به فشار 250 psig می رسد.

ایستگاه های تقلیل فشار درون شهری (TBS)

ایستگاه های TBS ایستگاه هایی می باشند که در حاشیه و داخل شهرها به منظور تقلیل فشار گاز خطوط تغذیه نصب گردیده‌اند. در این ایستگاه ها ابتدا گاز توسط خطوط اصلی شبکه‌ی تغذیه و یا حلقه‌ی کمربندی با فشار حداکثر 250 psig وارد ایستگاه می گردد. پس از تقلیل فشار گاز به فشار 60 psig رسیده و وارد خطوط شبکه توزیع که به صورت حلقه‌ای و شاخه‌ای طراحی گردیده‌اند می شود.

ایستگاه های تقلیل فشار ترکیبی (CGS/TBS)

یک ایستگاه ترکیبی مجموعه‌ای از از دو ایستگاه CGS و TBS می باشد. در ایستگاه ها و مناطق دور از شهر که استفاده از دو ایستگاه CGS و TBS مقرون به صرفه نیست، از ایستگاه های ترکیبی استفاده می شود.

ایستگاه های تقلیل فشار صنعتی (RS)

تأمین عمده‌ی گاز مصرف کنند‌گان ویژه تجاری در داخل شهرها از طریق خطوط شبکه و با نصب ایستگاه ‌های تقلیل فشار RS در محل صورت می پذیرد. فشار ورودی به ایستگاه های RS، 60 psig می‌باشد و توزیع بر اساس میزان مصرف و فشار مورد نیاز برای مصرف کنند‌گان انجام خواهد گرفت.

ایستگاه های تقلیل فشار (DRS)

ایستگاه های DRS از رینگ تغذیه شهری منشعب می گردند و در اصل یک نوع از ایستگاه های TBS می باشند که در طراحی متفاوت اند. این ایستگاه ها معمولا برای محدوده های خاص نصب می گردند.

انواع ایستگاه های میترینگ:

ایستگاه های میترینگ ایستگاه هایی هستند که صرفا جهت اندازه‌‌گیری مقدار جریان عبوری گاز نصب می شوند. در ایستگاه های اندازه‌گیری مقدار دبی حجمی گاز بدون کاهش فشار گاز اندازه‌گیری می شوند. ایستگاه های اندازه‌گیری در دو نوع flat و کابینتی ساخته می شوند که ایستگاه های کابینتی از نظر فضای اشغالی از هزینه های ساخت و کنترل صدا مقرون به صرفه و مفید می باشند. وسیله‌ی اندازه‌گیری جریان گاز به دو صورت دیافراگمی و توربینی می باشد و در ایستگاه هایی که از جریان سنج توربینی استفاده می گردد دقت اندازه‌گیری کمتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *