نویان آروین

تامین تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق

Controls and instrumentation

تجهیزاتی که در زمینه ابزاردقیق توسط این شرکت قابل تأمین است به صورت زیر می‌باشد:

1) تجهیزات اندازه‌گیری فشار (Pressure)

 • انواع سوئیچ فشار (Pressure Switch)
 • انواع گیج فشار (Pressure Gauge)
 • انواع ترانسمیتر فشار (Pressure Transmitter)

2) تجهیزات اندازه‌گیری دبی (Flow)

 • انواع سوئیچ فلو (Flow Switch)
 • انواع گیج فلو (Flow Gauge)
 • انواع ترانسمیتر فلو (Flow Transmitter)

3) تجهیزات اندازه‌گیری سطح (Level)

 • انواع سوئیچ سطح (Level Switch)
 • انواع گیج سطح (Level Gauge)
 • انواع ترانسمیتر سطح (Level Transmitter)

4) تجهیزات اندازه‌گیری دما (Temperature)

 • انواع سوئیچ دما (Temperature Switch)
 • انواع گیج دما (Temperature Gauge)
 • انواع ترانسمیتر دما (Temperature Transmitter)

5) انواع آنالایزرهای گاز، گازکروماتوگراف، آنالایزرهای PH، اکسیژن محلول